federación de asociaciones
ibéricas de compositores
 Registered Users
Àngels Alabert Feliu
Currículum
ANGELS ALABERT I FELIU: professora del Conservatori de Girona on imparteix les materies de Musica de Cambra, Piano; Harmonia, Contrapunt, Fuga, Composicio i instrumentacio realitzant una tasca pedagogica intensa.

Compositora d'obres per a Piano, Orquestra i cor, ha treballat la composicio amb els mestres: Manel Oltra, Xavier Monsal~ratge, C. Guinovart i Josep Sole, la direccio d'orquestra amb A. Ros Marba i la direccio Coral amb E. Ribo i Oriol Martorell.

Dona cicles de conferencies d 'Historie de la Musica i Estetica Musical. Es membre assessor del departament de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya havent treballat pel seu encarrec en la recerca i transcripcio de canc,ons i temes populars i etnomusicologics.

Desde fa 18 anys dirigeix el Cor Maragall de Girona amb qui ha treballat un ampli i varias repertori d' olores que van des del Requiem de Mozart ,el Carmina Burana, Cantata Rejoice in the lamb de B.Britten, la 9a Simfonia de Beethoven, fins ['opera Dido i Aeneas de Purcell passant per un ampli repertori de musica catalana com obres del Llibre Vermell de Montserrat, del Rena~xement, Classicisme, Romanticisme i obres d'autors Contemporanis, etc.

Es membre del juras de diversos Concursos: el de Piano 'Ciutat de Berga' des del 1985. Internacional de Composicio 'Mestre Civ~l' de Girona, Certamen Musical de Composicio per a Cobla de Banyoles -Ceret des de 1984, Concurs de Sardanes de la Bisbal d'Emporda entre altres.

Desde 1990 forma part del Trio de Camera Alemany

J. Nikel, flauta travessera i U. Keusen, violoncel amb qui han fet nombrosos concerts a Catalunya i Alemania Havent gravas un compacte amb obres cameristiques de ambdues nacionalitats.

Com a pianista tambe forma part desde l'any 1991 del grup Paraula de Poeta.
Contact
The composer has not given any additional contact information.
 
Federación de Asociaciones Ibéricas de Compositores
Pg. Colom 6 · Espai IV
08002 · Barcelona

Tel. 93 268 37 19
Fax 93 268 12 59
© 2013 Federación de Asociaciones Ibéricas de Compositores