federación de asociaciones
ibéricas de compositores
 Acceso miembros
María Teresa Roig Ferrer
Currículum
Compositora nascuda a Barcelona on obtingué els premis d'Honor de Grau Superior i Virtuosisme del Piano i el títol Superior corresponent, Menció honorífica de Fuga, i títol d' 'Honoris Causa' del Conservatori de Buenos Aires, havent efectuat concerts a la India i altres indrets i els cursos del Doctorat en Filosofia i Ciències de l'Educació de la UB.
Actualment és Directora del Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona i membre de l'associació Catalana de Compositors. Cal destacar el seu mètode per a llenguatge musical La clave de Do i les composicions Fuga dodecafónica per a Clarinet en A, 2 Cançons per a Tenor i Violoncel, 3 Cançons per a Soprà i Piano, Tríptic de la Mediterrània per a Quartet de saxòfons, 6 Variacions per a Quartet de corda, Sonata per a Octet de vent, Passat present per a Marimba i Electroacústica, Límits per a Flauta, Electroacústica i Ballarí, i Sardana per a Cobla.
Contacto
El compositor no dispone de información de contacto adicional.
 
Federación de Asociaciones Ibéricas de Compositores
Pg. Colom 6 · Espai IV
08002 · Barcelona

Tel. 93 268 37 19
Fax 93 268 12 59
© 2013 Federación de Asociaciones Ibéricas de Compositores