federación de asociaciones
ibéricas de compositores
 Acceso miembros
Jordi Rossinyol
Currículum
Ha compost obres per a una gran diversitat de formacions instrumentals, per a solistes i vocals. S'han interpretat a diversos països europeus i Amèrica. Ha rebut el Premio de Música para la Radio (CDMC-R2), beques de diverses institucions, entre elles del Gabinete de Música Electroacústica de Cuenca i de la Fundació Phonos-Institut Universitari d'Audiovisuals, i encàrrecs del Teatre Malic-ACC, Ministeri de Cultura, TVE, entre altres. El 1984 va ser convidat a assistir als cursos de Darmstadt, i posteriorment a altres efemèrides (Palermo, Berlín, Moscú, etc.)

Algunes de les seves obres han estat enregistrades per diverses emisores de ràdio i televisió. Té obres enregistrades en disc compacte entre altres per: Anna Ricci, Quartet Fu-Mon, David Sanz i el grup instrumental Vol ad Libitum.
Contacto
El compositor no dispone de información de contacto adicional.
 
Federación de Asociaciones Ibéricas de Compositores
Pg. Colom 6 · Espai IV
08002 · Barcelona

Tel. 93 268 37 19
Fax 93 268 12 59
© 2013 Federación de Asociaciones Ibéricas de Compositores